• Psykoterapi

När du behöver någon att samtala med som har gedigen erfarenhet och kunskap. När något svårt har hänt som du behöver få hjälp att bearbeta och hantera. När det finns en önskan att få en fördjupad förståelse för vem du är och vad som är viktigt för dig i livet.

Exempel på vad du kan få hjälp med:
*  Svåra händelser/trauman
*  Fobier mot exempelvis spindlar, sprutor och trånga utrymmen
* Social fobi
* Panikångest
* Generaliserat ångestsyndrom – GAD
*  Stress och utmattning
*  Nedstämdhet och depression
*  Sömnstörning
*  Perfektionism
* Tvångsyndrom – OCD

För vem
Vuxna, unga vuxna, ungdomar och barn/föräldrar.

Hur går det till
I den inledande kontakten skapar vi en gemensam förståelse för vad du vill få hjälp med och vad du har för mål. Därefter lägger vi upp en planering för själva behandlingen. Antalet tillfällen kan variera.

Om KBT

Kognitiv Beteendeterapi är en terapi-inriktning som utgår från inlärningspsykologi, kognitiv psykologi och emotionspsykologi. KBT har utvecklats under de senaste decennierna och är idag ett paraplybegrepp som inrymmer terapimetoder som till exempel Acceptance Commitment Therapy – ACT och Compassionsfokuserad terapi. KBT har ett starkt forskningsstöd och rekommenderas när det gäller bland annat ångestproblematik, nedstämdhet och depression, sömnstörning och stress.

I KBT utgår man från nuet. Man gör en noggrann bedömning och kartläggning för att utifrån den arbeta målmedvetet och systematiskt med behandlingen. Mellan sessionerna ingår hemuppgifter som att registrera tankar, känslor och beteenden, samt praktisera de färdigheter man har fått med sig under sessionerna. Avslutningsvis görs en plan så att man vet hur man kan fortsätta att vidmakthålla de positiva effekterna av behandlingen.