• Välkommen

    till Psykolog- och Psykoterapimottagning
    Jenny Fagrenius AB

När du behöver någon att samtala med

Samtal, krishantering, KBT-psykoterapi, neuropsykologiska utredningar, handledning och föreläsningar erbjuds till privatpersoner, offentlig verksamhet och företag. Jag är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Sedan 1997 har jag arbetat inom bland annat vuxenpsykiatri, företag- och studenthälsa, primärvård samt skola. Varmt välkommen att kontakta mig!

Psykoterapi – För vem?

När du behöver någon att samtala med som har gedigen erfarenhet och kunskap. När något svårt har hänt som du behöver få hjälp att bearbeta och hantera. När det finns en önskan att få en fördjupad förståelse för vem du är och vad som är viktigt för dig i livet. Med psykoterapi kan du bland annat få hjälp med: svåra händelser och trauman, fobier, stress, nedstämdhet, depression och sömnstörningar. Jag har tystnadsplikt.