• Andra tjänster

Neuropsykologisk utredning

Frågeställning angående t ex ADHD/ADD och begåvning. Anamnessamtal, information från berörda parter, testning och återkoppling av resultat ingår. Kostnad diskuteras beroende på omfattningen.

Handledning

Till enskilda eller grupper. Att få möjlighet att reflektera kring sin yrkesroll kan ge en större effektivitet, säkerhet och tillfredsställelse i arbetet. Kostnad diskuteras utifrån upplägg.

Föreläsning

Exempel på områden kan vara; samtalsmetodik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stress- och stresshantering, perfektionism, anknytning, förhållningssätt i sin föräldraroll och andra psykologiska frågeställningar utifrån behov. Kostnad diskuteras utifrån upplägg.